background

CBS Coğrafi Bilgi Sistemi Aracılığıyla Okul Veri Tabanı Oluşturulması ve Coğrafya Dersinde Kullanılması - Yüksek Lisans